Splošni pogoji poslovanja

VIZITKA PODJETJA:

Plv house, Vita Udovič s.p.
Stari trg 32B
8210 Trebnje
Matična številka: 8123365000
Ident. št. za DDV: SI80088405
E-pošta: info@plvhouse.com
Tel.: 051-224-722

www: www.plvhouse.com
(v nadaljevanju: lastnik in upravljalec spletne strani)

PRAVILA IN POGOJI POSLOVANJA

Pogoji poslovanja spletne strani www.plvhouse.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Ti splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vse uporabnike in na vse oblike uporabe te spletne strani.

Uporabnik je zavezan upoštevati te splošne pogoje in jih z uporabo spletne strani www.plvhouse.si sprejema, ter je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

VRSTE STORITEV TER LOKACIJA IZVAJANJA

Podjetje Plv house, Vita Udovic s.p. opravlja storitve s podrocja frizerstva, ki se izvajajo lokacijsko v frizerskem salonu na naslovu Stari trg 32b, Trebnje.

NAROČANJE NA STORITEV

Stranke se lahko na storitve naročijo osebno na naslovu sedeža podjetja, telefonsko preko številke +386 51 224 722 ali preko e-pošte na naslov info@plvhouse.com.  Na termin se lahko naroči vsaka polnoletna oseba ženskega in moškega spola, mladoletne osebe ženskega in moškega spola se lahko udeležijo storitev na naslovu frizerskega salona le s soglasjem staršev ali skrbnikov.

CENE IN PLAČILO

Vse cene so v evrih in ze vključujejo DDV. Plačilo za katerokoli storitev je lahko gotovinsko ali z bančno plačilno kartico. Podjetje Plv house, Vita Udovic s.p. si pridržuje pravico do dnevnega spreminjanja cen brez predhodnega obvestila.

DARILNI BONI

Omogočamo vam nakup darilnega bona, ki je izdan v vrednosti za določeno storitev in ga ni mogoče zamenjati za gotovino. Darilni bon je mogoče prevzeti osebno v salonu ali pa ga pošljemo po pošti (plačilo po predračunu na TRR).

Veljavnost bonov je pol leta od izdaje bona.

Podjetju Plv house, Vita Udovic s.p. prenehajo veljati obveznosti iz darilnega bona s tem, ko ga na sedežu podjetja sprejme kot plačilo za storitev, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če je darilni bon ponarejen.

ODGOVORNOST IN INTELEKTUALNA LASTNINA

Pri urejanju spletne strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost informacij. Kljub temu pa je kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake v informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na tej spletnih strani.

Pridržujemo si pravico, da vse informacije, ki so vključene ali dosegljive na tej spletni strani kadarkoli, brez predhodnega opozorila spremenimo.

Vsa besedila, slike, grafike, in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletne strani  www.plvhouse.com v celotni ni dovoljeno kopirati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega našega soglasja.

POLITIKA ODPOVEDI TERMINA

Stranka ima pravico do odpovedi ali prestavitev termina 24 ur pred nastopom termina brez kakšnekoli odškodnine. Odpoved mora biti poslana pisno preko elektronske pošte : info@plvhouse.com, izrečena preko telefonskega klica na telefonski številki 051 224 722 ali preko sporočila na našem instagram / facebook profilu. Če je ta rok zamujen, stranka ne sporoči odpovedi/prestavitve termina ali na termin ne pride, stranko bremenijo nastali stroški v vrednosti 50% storitve, ki ni bila odpovedana pravočasno oz. na katero je ni bilo. Stranka mora račun poravnati v roku 10 dni. Po plačilu stroškov ima stranka možnost rezervirati nov termin.

POLITIKA VRAČILA DENARJA

Denarnih vračil v frizerskem salonu ne izvajamo. V kolikor s storitvijo niste zadovoljni, se lahko v prvih 7 dneh po predhodnem dogovoru dogovorite za termin, kjer se z zaposlenimi v Plv house posvetujete ter poiščete v čem je težava, če se ugotovi napaka pri izvedbi storitve ste upravičeni do brezplačnega popravka.

STRANKINE DOLŽNOSTI

Za doseganje kakovostne in varne izvedbe storitev je stranka dolžna:

  • v času izvajanja storitev ravnati v skladu s prejetimi strokovnimi navodili, v katere je ustno oziroma pisno privolil
  • izvajalcu storitev ( frizerju ) dati vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, ki bi lahko bile pomembne za izvajanje storitev
  • biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih strank ter delavcev;
  • obvestiti frizerja o alergijah ali nalezljivih boleznih lasisca, ki jih ima.

PRITOŽBE IN SPORI

Podjetje Plv house, Vita Udovic s.p. stremi k temu, da vse storitve opravlja strokovno in v skladu s skladno z veljavno zakonodajo. Skladno s temi usmeritvami si podjetje prizadeva tudi pri zagotavljanju učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav ali pritožb lahko uporabnik spletne strani www.plvhouse.com pritožbo poda preko elektronske pošte: info@plvhouse.com. Rok za oddajo pritožbe je 7 dni po opravljeni storitvi.

Podjetje Plv house, Vita Udovic s.p. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

error: Content is protected !!